Thư công bố Nhà phân phối

Hãng Parmalat khẳng định Vinsun Group là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam cho Parmalat Australia, phân nhánh của tập đoàn toàn cầu cho các nhãn hiệu Pauls, Breaka, Lemnos,…